Verzekering AUTOVLOOT

Een ongeluk is snel gebeurd en omdat een voertuig ernstige schade kan aanbrengen (zowel lichamelijk als stoffelijk), heeft de overheid de motorrijtuigenverzekering wettelijk verplicht.

Het spreekt voor zich dat dit is om de slachtoffers van een verkeersongeval te beschermen.

Deze verzekering betaalt dus de schade aan derden, die door het verzekerde voertuig is veroorzaakt. 

 

KLEINE OMNIUM OF MULTIRISK

  • Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen. Er is geen eigen risico voorzien voor deze waarborgen, behoudens anders vermeld in de voorwaarden.
    Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen. 
    Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.  
  • Brand: deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.
  • Diefstal: schade geleden door diefstal of poging tot diefstal
  • Glasbreuk: schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit
  • Natuurkrachten: schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).
  • Aanrijding met dieren: aanrijding met dieren  

 

GROTE OMNIUM

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme, en dit zonder eigen risico.

 

 


Een offerte voor de vloot van uw bedrijf is altijd vrijblijvend en op maat te verkrijgen. Contacteer ons daarvoor gerust voor een afspraak om uw behoeften te bespreken.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.