Levensverzekeringen

Een levensverzekering is een ruime beschrijving voor verschillende waarborgen.

Levensverzekeringen kunnen voor zeer uiteenlopende zaken worden gebruikt.

Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor u een levensverzekering kan afsluiten ;

- geld beleggen

- geld sparen 

- belastingen besparen

- vermogensoverdracht

- overlijdenskapitaal verzekeren.

 

Wat is een levensverzekering

Een overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar,

tegen betaling van een vaste of variabele premie tegenover een andere partij, de verzekeringsnemer zelf,

de verplichting op zich neemt, een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van het geval de verzekerde of de begunstigde, belang heeft dat die zich niet voordoet.

Betrokken partijen

  • de verzekeringsnemer : die het contract onderschrijft en de premies betaalt.
  • de verzekerde : op wiens hoofd de verzekerde gebeurtenis rust.
  • begunstigde : wie de verzekeringsuitkering toekomt, zowel bij leven als overlijden
  • de verzekeringsmaatschappij
    Voorbeeld :

u sluit een levensverzekering af op uw eigen hoofd en u wijst uw levenspartner aan als de begunstigde. 
Indien u overlijdt voor de einddatum van het contract keert de verzekeringsmij het verzekerde kapitaal uit aan uw partner. Indien u in leven bent op einddatum dan krijgt uzelf het verzekerde kapitaal. 

Rechten van de verzekeringsnemer

1- het recht om de polis af te sluiten en in stand te houden 
2- de beschikking over de reserve van de polis
3- de aanduiding en de wijziging en herroeping van de begunstiging in de polis
4- de beschikking tot het overdragen van zijn eigen rechten aan een derde

Rechten van de begunstigde

  • beding van de verzekeringsnemer voor zichzelf.
  • geen begunstigde aangeduid.
  • beding van verzekeringsnemer ten voordele van een derde.