Interessante weetjes

Bij schade

NEEM ALTIJD FOTO'S BIJ ELKE SCHADE

 

Tegenwoordig heeft iedereen wel een gsm-toestel met geïntegreerde camera. Meestal hebt u uw gsm ook bij de hand dus probeer er aan te denken van bij elke schade foto's te nemen van uw zichtbare schade, die van de tegenpartij en elementen in de omgeving die van belang zouden kunnen zijn bij de beoordeling van de aansprakelijkheid en bij de eventuele schade bij een tegenpartij 

( bv weggevlogen takken, verkeersborden of verkeerstekens, gelijkaardige schade bij buren enz ) 

 

 

 


Bij een verkeersongeval

Bij een verkeersongeval : het aanrijdingformulier invullen en ons dit bezorgen binnen de 8 dagen na het schadegeval

 

Het gemeenschappelijk aanrijdingformulier is een document opgesteld en goedgekeurd door de meeste Europese verzekeringsmaatschappijen.

De meeste Europese verzekeringsmaatschappijen hebben een conventie ondertekend waarin zij akkoord gaan met enkele vereenvoudigde regelingstoepassingen om snel te regelen bij schade. 

Om een vlotte schaderegeling te kunnen verkrijgen is het dus van belang om het aanrijdingsformulier zo correct en volledig mogelijk in te vullen bij schade, en dit zowel op de voorzijde als op de achterzijde.


Op het ogenblik van een verkeersongeval gaat het er vaak nogal hectisch aantoe en zou u in shock zaken kunnen vergeten.

Daarom raden wij u aan om vooraf al uw gegevens in te vullen die onveranderlijk zijn :

VOERTUIG A : uw gegevens + uw voertuig + uw verzekeringsonderneming & onze gegevens

Zo hebt u op het ogenblik van een schade enkel nog de andere zaken te vervolledigen terwijl de tegenpartij al zijn gegevens nog moet aanvullen.

Dit geeft u de tijd om foto's te nemen van de schade en omgevingselementen. 


LET OP : Op het aanrijdingsformulier tekenen u en de tegenpartij enkel voor akkoord voor de punten 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 12 - 13 & 15 

Dit wil zeggen dat zowel u als de tegenpartij bij nr° 14 mag schrijven wat u of zij willen, noch u noch de tegenpartij tekenen hier voor akkoord met hetgeen hier wordt geschreven.

Het is van groot belang om bij nr° 12 ( de kruisjes ) zo specifiek mogelijk aan te duiden wat van toepassing is en de tekening zo correct mogelijk te maken inclusief verkeersborden en verkeerstekens (& hierin met tegenpartij overeen te komen )  

HIERVOOR TEKENT U VOOR AKKOORD !!!


Gaat u NIET AKKOORD met hetgeen tegenpartij aanduidt bij de getuigen, de kruisjes en/of de tekening TEKEN DAN OOK NIET op het aanrijdingsforumier, en maak een apart aanrijdingsformulier op met uw zienswijze, maar vul wel uw gegevens onder punt 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 & 14 op het aanrijdingsformulier van tegenpartij en laat deze hetzelfde doen op uw aanrijdingsformulier.

 

Verloopt de communicatie nog niet zoals gewenst, bel dan de politie en vraag om assistentie.

 


Aanvraag tot inschrijving van een voertuig invullen

Als u een nieuw of tweedehands voertuig gekocht hebt moet u dit inschrijven en eventueel hierop een plaat aanvragen. Bezorg ons hiervoor het roos formulier en wij doen de plaataanvraag in 98 % van de gevallen rechtstreeks online bij de DIV.

Hieronder een overzicht van wat moet ingevuld zijn en wat de verschillende codes betekenen.

 

Het roos formulier is onmisbaar om uw voertuig in te schrijven en uw inschrijvingsbewijs te bekomen en eventueel een Europese nummerplaat. We overlopen hier alle vakken zodat u het roos formulier correct kan invullen.

Vak X1 :

u dient de keuze te maken tussen aanvraag van een plaat of plaat beschikbaar, plaats een X.  Indien u een Belgische nummerplaat heeft, wordt die automatisch vervangen door een Europese nummerplaat. U vult dan uw oude Belgische nummerplaat in en ontvangt automatisch een nieuwe Europese nummerplaat

Vak A :

aankruisen ofwel uw bestaande Europese nummerplaat, ofwel uw Belgische die vervangen wordt of blanco laten bij nieuwe nummerplaat.

Vak X2 :

aankruisen met X of het gaat over een nieuw of gebruikt voertuig

Vak X3 :

keuze ofwel normale plaat, speciale plaat of vierkant formaat

Vak P3 : Brandstof

uitleg van code P3 rechtsonderaan vak gegevens van het voertuig, niet aankruisen

Vak X6 :

aankruisen indien van toepassing ofwel demonstratievoertuig : plaatnummer opgeven of ingevoerd uit : land opgeven

De aanvrager van de inschrijving :

C9 : Rijksregisternummer invullen voor natuurlijke personen of Ondernemingsnummer voor rechtspersonen

C10 : geboortedatum (DD/MM/YYYY)

C1.1 : Naam volgens identiteitskaart of Kruispuntbank Ondernemingen

C1.2 : Eerste voornaam volgens identiteitskaart

C1.3 : Straat , huisnr, busnr, postcode en gemeente officiële benaming

 

Overige vakken :

X7 : datum

X8 : handtekening van de aanvrager

X9 : indien u een andere taal wenst dan formulier, gewenste taal aankruisen

X10 : bijkomende verklaringen, leveringsadres nummerplaat

X11 : Akkoord voor spoedlevering, u dient uw handtekening te plaatsen en extra te betalen

X12 : refertenummer barcode : hiermee kan u het verwerkingsproces online opvolgen

X13 : reservevak voor autokeuring

X14 : blanco vak

W : Btw-vignet van de verkoper

Y : Vak voor garagist nieuwe voertuigen, verklaring dat het over nieuw voertuig gaat

Z : Verzekeraar, hier wordt een vignet met barcode verzekeringsmaatschappij aangebracht door ons.

Gegevens van het voertuig :

Dit vak is voorzien van een vignet ofwel door de douane ofwel door de autokeuring.

D1-D3 : Merk en commercieel type

E : chassisnummer 17 posities    E1 code :controle op chassisnummer

J : Categorie

J1 : Aard

J2 : BTW

K : WVTA-nummer : Whole Vehicule Type Approval

D2-01 : Variant

D2-02 : Versie

K1 : Belgisch Ref. nr :  

G : Rijklare massa                F1 : MTM    V7 : CO2            V9 : Milieuklasse

B : datum eerste ingebruikneming     T : Max snelheid       P1 : cc cilinderinhoud     P2 : Kw      P3 : brandstof zie boven

S1 : zitplaatsen      S2 : staanplaatsen     R : kleurcode

 

 


VERKEERSBELASTING

De verkeersbelasting is een wegenbelasting en is jaarlijks te betalen. De Belgische fiscus berekent het bedrag van de verkeersbelasting op basis van het fiscale vermogen van uw voertuig, uitgedrukt in "PK" (paardenkracht) en niet uitgaande van het vermogen in kW (kilowatt).

 

BIV = Belasting op de inverkeerstelling auto

De belasting op de inverkeerstelling of BIV is slechts éénmaal te betalen, gewoonlijk in de loop van de maand die volgt op de inschrijving: u ontvangt een uitnodiging tot betaling van het Bestuur van Directe Belastingen wanneer uw inschrijvingsaanvraag geregistreerd is. Ze is van toepassing voor nieuwe en tweedehandsvoertuigen.

 

Bereken hier online uw BIV en verkeersbelastingen

 

 

 

 


Zoon of dochter behalen hun rijbewijs

Tegenwoordig kunnen jongeren al vanaf hun 17 jaar een voorlopig rijbewijs halen. In de praktijk betekent dat meestal dat ze dan nog enkele maanden met één van de ouders moeten "leren rijden" maar dat leren rijden gebeurd wel met het voertuig van pa of ma.

In de praktijk gebeuren er weinig ongevallen in de periode waarin pa of ma naast hen zitten. 

 

Wanneer zoon of dochterlief bij het behalen van zijn of haar definitief rijbewijs ook af en toe met het gezinsvoertuig rijdt is het een ander verhaal ! 

Het is uiteraard met reden dat de verzekeringspremie voor jongeren zo hoog is !

 

Hou aub 1 ding in uw achterhoofd en dat is dat U als VERZEKERINGSFRAUDEUR zal worden veroordeeld als uw zoon of dochter een grote schade veroorzaakt met uw voertuig terwijl hij of zij niet vermeld staan in uw contract.

Dit betekent in de praktijk dat u wordt buiten gezet bij uw verzekeringsmaatschappij, u op een lijst van verzekeringsfraudeurs beland en u nergens nog een verzekering kan krijgen buiten dan bij het gemeenschappelijke motorwaarborgfonds !

 

Daarom is het van belang om ons direct te melden wanneer uw zoon of dochter met uw voertuig begint te rijden en daarbij eventueel ook vermeld met welk van uw voertuigen hij of zijn zal gaan rijden. 

Wij zoeken dan voor u een gepaste verzekeringsmaatschappij die geen of weinig bijpremie aanrekent voor de opname van uw zoon of dochter en zorgen er ook voor dat u volledig ingedekt bent bij een schade.

 

Bent u momenteel al ergens verzekerd waar ze uw zoon of dochter hebben opgenomen in uw autoverzekering, kijkt u dan ook even na HOE ze zijn opgenomen !

U kan uw kinderen nl. laten opnemen als sporadische bestuurder van uw voertuig of als niet-gebruikelijke bestuurder.

Een sporadische bestuurder is een bestuurder die "af en toe" op niet regelmatige tijdstippen met uw voertuig rijdt. 

De duurtijd of de afstand doen hierin niet ter zaken !

Een niet-regelmatige bestuurder is iemand die minder dan de hoofdbestuurder met het voertuig rijdt. ( minder in duurtijd en minder in afstand )


Indien uw zoon enkel op zaterdagvoormiddag met uw voertuig naar de training van de voetbal rijdt op een halve km van uw huis ( dus hij rijdt minder dan 10min per week met uw auto ) dan is hij toch GEEN sporadische bestuurder meer maar een niet-gebruikelijke bestuurder want hij doet "geplande" verplaatsingen.

 

Bij een kleine schade gaat er geen haan kraaien over het feit of uw zoon nu als niet-gebruikelijke bestuurder of sporadische bestuurder vermeld staat. Maar bij grotere schades gaan de poppen aan het dansen !

 

Daarbij komt dat verzekeringsmaatschappijen tegenwoordig bij schades met jonge bestuurders privé detectieves gelasten om na te gaan hoe vaak de zoon of dochter met het voertuig rijdt. Deze doen niet enkel buurtonderzoek ( dus vragen aan uw geburen of en hoe vaak ze uw zoon of dochter met uw voertuig zien vertrekken of thuiskomen ) maar gaan ook na hoe verplaatsingen naar school, weekendwerk en hobby's gebeuren.

 

Een praktijkvoorbeeld :

Zoon van klant krijgt elke woensdag onder de middag het voertuig van klant om zijn boeken naar de BIB te brengen maar moet voor 13h terug thuis zijn zodat vader terug mijn zijn voertuig kan gaan werken.

Hij krijgt een aanrijding waarbij hij domweg achter op een tegenpartij rijdt en tegenpartij beweert gekwetst te zijn door deze aanrijding. 

 

Zoon van klant stond vermeld in het contract als sporadische bestuurder van het voertuig.

Een privé-detectieve doet een buurtonderzoek waaruit blijkt dat de zoon van onze klant elke woensdagmiddag met het voertuig naar de BIB rijdt ( hij neemt de zoon van de buurman elke week mee ) en ook bij de BIB bevestigen ze dat hij wekelijks daar komt met de auto.

 

De tegenpartij wordt vergoed voor zijn geleden schade ( materiëel en lichamelijk )

Het contract van klant wordt opgezegd wegens verzekeringsfraude omdat hij zijn zoon als niet-gebruikelijke bestuurder had moeten verzekeren aan de bijhorende premie. 

De zoon krijgt een invordering van het volledige bedrag dat werd uitbetaald aan tegenpartij en krijgt een verhoging van zijn BM van 11 ( waarin elke nieuwe bestuurder start ) met 5 graden ( voor een schade waarvoor hij aansprakelijk is ) naar graag 16 en in deze graad zal geen enkele maatschappij hem willen verzekeren en is hij aangewezen een verzekering af te sluiten bij het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds !

 

 


Schade aan uw voertuig door de slechte toestand van de weg? D.A.S. geeft u nuttige tips voor de recuperatie van uw kosten

Download
TOESTAND VAN DE WEG.pdf
Adobe Acrobat document 792.7 KB