Brandverzekering

De eigenaar of de huurder van een woning is in België niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

Nochtans beschikt liefst 94 % van de Belgische eigenaars over een brandpolis.


1-Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt niet alleen schade door brand maar ook stormschade, waterschade, glasbraak enz...

Sinds maart 2007 is iedereen die een brandverzekering afsluit, gedekt tegen natuurrampen zoals aardbeving, overstromingen, grondverzakkingen.


2-Welke goederen zijn verzekerd?

Via de brand- of woningverzekering kan u niet alleen uw woning verzekeren, maar ook uw inboedel.

Voor huurders is de huuraansprakelijkheid gedekt voor schade aan het gebouw en kan de inboedel opgenomen worden in de brandverzekering.


3-Hoeveel kost een brandverzekering?

Van een vast tarief is geen sprake.

De premie hangt ondermeer af van de plaatsen in de woning en de afwerking van de woning.

De waarde van de inboedel kan altijd vrij gekozen worden.


4-Kan mijn verhuurder mij verplichten een brandverzekering af te sluiten?

Ja, hij kan in het huurcontract vermelden dat de huurder verplicht is een brandverzekering af te sluiten.

Maar ook al maakt uw huurcontract geen melding van enige verplichting, toch doet u er goed aan zelf een brandverzekering te onderschrijven want indien u bij brand niet kan bewijzen dat de schade buiten uw fout is onstaan dan dient u de schade aan de eigenaar ZELF te vergoeden.

Zonder brandverzekering zal men zich rechtstreeks tot u wenden en zal u opdraaien voor alle kosten.

In het geval u enkel een inboedelverzekering heeft afgesloten worden de vergoedingen voor uw inboedel ingehouden en aangewend om de schade van de eigenaar te vergoeden.

 

5-Wat als mijn eigenaar verhuurder niet verzekerd is?

Hij dient dan zijn eigen financiële middelen aan te spreken en de geleden schade van verhuuders en derden vergoeden.

Dit enkel in het geval de eigenaar aansprakelijk is en dit is enkel mogelijk in de volgende gevallen : overmacht, overslag ander gebouw, natuurkrachten en storm en hagel, kwaad opzet en gebrek aan het gebouw.

In alle andere gevallen is de huurder aansprakelijk geacht bij vermoeden wat nogmaals het belang van een brandverzekering als huurder aantoont.


6-Wat als mijn buurman niet verzekerd is?

Net zoals de niet verzekerde eigenaar zal u door uw eigen verzekeringsmaatschappij vergoed worden dewelke bij uw buurman persoonlijk verhaal gaan uitoefenen voor de recuperatie van de uitgaven.


7-Wat in geval van schade?

Zoals al werd gemeld bij de "interessante weetjes " is het van belang om bij elke schade steeds foto's te nemen van de eerste vaststellingen die u hebt gedaan. Verder dienen wij ook altijd in het bezit te worden gesteld van een becijferd bestek met de kosten voor het herstel. Afhankelijk van het bedrag zal er dan een expert worden gelast voor de begroting en vaststelling van de schade of zal er zo vergoed worden op uw rekening.

Neem bij schade uiteraard altijd contact met ons op !

 

Diefstalverzekering

In België wordt elke 8 minuten in een woning ingebroken.

Jaarlijks worden tienduizenden gezinnen met deze onaangename gebeurtenis geconfronteerd.

Zij zijn niet enkel emotioneel, maar ook financieel slachtoffer.

Een goede diefstalverzekering is dan ook noodzakelijk 


De waarborg diefstal verzekert u tegen elke effectieve alsook elke poging tot diefstal , ongeacht hoe de dieven binnen geraakt zijn.

Hij dekt niet enkel de gestolen goederen, maar ook de schade in huis aangericht door de inbrekers, vandalisme en homejacking

Waren deuren en ramen correct afgesloten tijdens uw afwezigheid?
Geen enkel probleem: dan treedt de waarborg "Diefstal" in werking. 

 

Diefstal van stookolie in de tank waarvan de vulopening zich buiten bevindt : gedekt voor tanken die voorzien zijn van een afgesloten cilinderslot.


Ook diefstal met geweld of bedreiging, zelfs op straat en dit waar ook ter wereld, op elk van uw gezinsleden, is verzekerd.