Kleine omnium ( = Multirisk verzekering auto)

Autoschade kost al vlug veel geld.
Behalve wanneer u de waarborg kleine omnium of multiriskverzekering onderschrijft bij uw autoverzekering

Waarborgen van een kleine omnium

  • brand : zowel van de motor of electrische leidingen of door brand van uw eigen woning.
  • diefstal : ook schade aan het voertuig door poging tot inbraak is gedekt.
  • natuurkrachten : hagelinslag, hagel, overstroming, vallende rots, storm, vallende boom, bliksem, aardbeving enz...
  • glasbraak : om het even welke oorzaak is gedekt en alle autoruiten
  • botsing met dieren zowel tamme als wilde dieren, ook draken zie verder. 

    Opmerking : bij mini-omnium is er geen eigen risico (=franchise) en er is bovendien vrije keuze van hersteller.

 

Elke andere schade aan uw voertuig  is niet gedekt in de kleine omnium ( bv schade die u zelf veroorzaakte - schade die een onbekende veroorzaakte - schade die een onverzekerde veroorzaakte )

Wil u deze schade wel verzekeren dan kiest u voor een volledige omniumverzekering