Huispersoneel

Huispersoneel is zoals het woord het zegt personeel in uw 'huis' dus niet in uw bedrijf of niet in uw beroepsactiviteit en ook niet voor uw vrij beroep.

 

Hier volgt een opsomming van de activiteiten en prestaties die huispersoneel kunnen uitvoeren :

 • Huishoudhulp: stijken, wassen, vaat doen, boodschappen, strijken, koken edm..
 • schoonmaken
 • babysitten
 • tuinieren
 • verplegen
 • kinderoppas en ziekenoppas
 • chauffeur
 • klusjesman

 

Wettelijk verplichte arbeidsongevallen verzekering

 

Iedereen die huispersoneel tewerkstelt, moet zich verplicht verzekeren tegen de gevolgen van een arbeidsongeval. Uitkeringen in geval van arbeidsongeval zijn immers een wettelijk recht voor iedereen die als werknemer is tewerkgesteld.
Van zodra men kan bewijzen :
1/ dat men onder uw toezicht voor u werkte (betalingsbewijzen, getuigenissen, kennis van uw woonst en werkomgeving, ...) 
2/ en er loon voor ontving, zal het slachtoffer gelijk halen bij de arbeidsrechtbank. 
Vergeet niet dat de arbeidsrechtbanken gemakkelijk in het voordeel van een werknemer beslissen.

 

Welke vergoedingen ontvangt het slachtoffer :


terugbetaling van de medische kosten enz...

 • tijdelijke werkonbekwaamheid : 90 % van de normaal betaalde bezoldiging
 • blijvend werkonbekwaamheid : bepaald door het loon van de betrokkene en de ernst van het letsel.
 • dodelijk ongeval : vergoeding van de begrafeniskosten en de echtgenoot en kinderen ontvangen een jaarlijkse rente, respectievelijk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd of tot aan het bereiken van de meerderjarigheid.