Overlijdensverzekering

De overlijdensverzekering is de meest logische verzekering en tegelijkertijd de enige verzekering die geen echte verzekering is.

 

Een "verzekering" is een kanscontract d.w.z. dat als u de zekerheid hebt dat iets gaat gebeuren ... het niet verzekerbaar is !

 

Uw ( en mijn ) overlijden is een vaststaande gebeurtenis. We weten beiden DAT het zal gebeuren alleen wanneer en hoe weten we niet.

 

Toch is uw overlijden een verzekerbaar gegeven.

 

Het basisprincipe is :

Indien de verzekerde overlijdt dan komt de polis ten einde en wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde.

Waarom een levensverzekering

Bij twijfels over het behouden van de huidige levenstandaard van uw nabestaanden, na uw overlijden.

Misschien maakt u zich wel zorgen over de toekomst van uw kinderen wanneer uzelf of beide partners vroegtijdig zou overlijden.

U kan dan overwegen om twee overlijdensverzekeringen, met uzelf en uw partner als verzekerde, af te sluiten.

Uw kinderen kunnen die extra financiële bescherming zeker gebruiken.

 

 

Soorten levensverzekering

  • Levenslange :

verzekert u tot uw overlijden zolang de premie wordt betaald, ofwel levenslang of tot einddatum premiebetaling vb. 65 jaar.


  • Tijdelijke :

gedurende een bepaalde periode wenst u een overlijdenskapitaal te verzekeren

 
voorbeeld : u wenst het te betalen bedrag aan successierechten te verzekeren dat uw partner dient te betalen bij uw overlijden en omgekeerd


  • Schuldsaldoverzekering :

is een overlijdensverzekering met een periodiek dalend kapitaal, die het saldo verzekert dat u nog dient terug te betalen op een lopend krediet.

 
voorbeeld : indien u een huis koopt met een woonkrediet dan neemt u een schuldsaldoverzekering. Bij overlijden betaalt de verzekeringsmaatschappij dan het openstaand saldo van het woonkrediet terug aan de bank.