Jachtverzekering

Dit is een wettelijk verplichte verzekering !


De jachtverzekering is een wettelijk verplichte verzekering

en dekt de schade die u als jager of organisator van jachtpartijen veroorzaakt aan derden zowel aan tegenpartijen als aan collega 's jagers en drijvers.

De hagel van de patronen kan immers overal terecht komen !

 

 

Waarborgen

De jachtverzekering waarborgt de lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.


  • als jager : alle jachtpartijen zijn verzekerd ook schade veroorzaakt door uw jachthond. Bovendien is er waarborg voor het vervoer van geweren naar de plaats van de jacht.

 

  • als jachtopziener en organisator van jachtpartijen en klopjachten, is er ook dekking voor alle ongevallen tijdens de (klop)jacht. Ook de drijvers zijn verzekerd voor lichamelijke letsels.

 

  • als jachtwachter, is verzekerd de jachtwachter en zijn aangestelden.

 

Jachtvergunning

Om uw jaarlijkse jachtvergunning te bekomen dient u een verzekeringsattest voor te leggen !