Schuldsaldoverzekering

Een overlijdensverzekering met een periodiek dalend kapitaal, die het saldo verzekert dat u nog dient terugbetalen voor uw krediet. Via een onderhandse akte wordt de bank begunstigde van het kapitaal bij overlijden.


Voorbeeld : 

Indien u overlijdt zorgt de schuldsaldoverzekering er dus voor dat het saldo van het krediet deels of volledig aan de bank wordt terugbetaald.  

Het is duidelijk dat bij het overlijden van één van de partners voor de volledige terugbetaling van het woonkrediet er een groot probleem is.

Er is nl. maar één inkomen meer en ... er dienen direct veel kosten betaald te worden o.a. successierechten.

 

 

 

 


Jaarpremie of koopsom

Jaarpremies dienen betaald te worden gedurende 2/3 van de duur van het krediet.


voorbeeld : U sluit een woonkrediet op 20 jaar aan. U dient maar 13 jaarpremies te betalen maar bent wel 20 jaar verzekerd.


Koopsom : is de éénmalige betaling van de schuldsaldoverzekering in één enkele premie, de koopsom genoemd.

Het grote voordeel is dat de koopsom kan mee ontleend worden en u zodoende niet elk jaar de premie afzondelijk dient te betalen.