Bestuurdersverzekering

Als bestuurder wordt u van vergoeding uitgesloten

in uw BA autoverzekering.

Dit wil zeggen dat u bij een verkeersongeval waarbij u in fout bent, u zelf voor al uw medische kosten opdraait.


Om dit probleem te vermijden, kunt u een bestuurdersverzekering onderschrijven.

Deze polis vergoedt de bestuurder voor de lichamelijke letsels die hij oploopt, zelfs indien hijzelf aansprakelijk is voor het ongeval. Ongeacht of u aan het stuur zit of zich buiten het voertuig bevindt.


Een bestuurdersverzekering verzekert niet alleen uzelf, maar elke bestuurder van uw voertuig.

De dekking van de bestuurdersverzekering is geldig in alle landen vermeld op uw groene kaart.

Waarborgen :

De bestuurdersverzekering dekt alle gevolgen van lichamelijke schade aan de chauffeur, zelfs als hij in fout is zoals :

  • de medische kosten
  • inkomstenverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
  • morele schadevergoeding
  • Bij overlijden wordt een bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n). 

    De vergoeding, na tussenkomst van het ziekenfonds of de arbeidsongevallenverzekeraar kan zelfs oplopen tot een maximum bedrag van € 1.250.000.