Nieuws en tips


QR-code op Baloise vervaldagberichten

Meer en meer klanten betalen hun vervaldagberichten op digitale manieren. Naast de mogelijkheid om deze te linken aan een Doccle en ZOOMIT account voorziet Baloise vanaf nu ook een QR - betaalcode op de documenten. Zo kan u makkelijk en snel uw betaling uitvoeren.

 

Wees dus niet ongerust als uw vervaldagbericht deze code bevat.


Het Elektronisch Rijbewijs

Na een pilootproject in 2010, werd in 2013 het elektronisch rijbewijs algemeen geïntroduceerd. Sindsdien ontvangen nieuwe automobilisten niet langer een roze papieren document om hun rijvaardigheid te bewijzen, maar een plastic versie ter grootte van een bankkaart.

 

Een belangrijk verschil tussen het oude en het nieuwe rijbewijs? De papieren versie heeft geen vervaldatum, het bankkaartmodel wel. Deze vervalt na verloop van 10 jaar. Dit jaar zullen dus heel wat elektronische rijbewijzen voor het eerst vervallen.

 

Een verwittigd bestuurder is er twee waard

Wat moet je doen wanneer je elektronisch rijbewijs dreigt te verlopen?

Hierover bestaat heel wat onduidelijkheid.

 

Initieel was het je eigen verantwoordelijkheid om de vervaldatum van je rijbewijs na te kijken en tijdig te laten vernieuwen bij je gemeente.

 

Maar…op deze manier van werken kwam heel wat kritiek. Wanneer je identiteitskaart vervalt bijvoorbeeld, krijg je wel een verwittigingsbrief van de overheid. Waarom kon dit dan ook niet voor het elektronisch rijbewijs zo zijn?

 

De minister van mobiliteit Gilkinet komt nu tegemoet aan deze kritiek en zal dan toch een systeem uitwerken om de automobilist per brief te verwittigen wanneer zijn rijbewijs gaat vervallen.

 

Uit een korte rondvraag bij enkele gemeenten blijkt echter dat dit systeem op dit ogenblik nog niet in voege is. Wel wordt verwacht dat later dit jaar de eerste brieven zullen vertrekken. Of dat daadwerkelijk zo zal zijn, valt nog af te wachten.

 

Waakzaamheid blijft dus de boodschap. Kijk, zeker de komende periode, zelf na wanneer je rijbewijs vervalt en wacht de verwittigingsbrief niet af. Wanneer je rondrijdt met een vervallen rijbewijs loop je immers het risico gesanctioneerd te worden.

 

Afscheid van een vleugje nostalgie

Heb je nog een oude papieren versie van je rijbewijs? Weet dan dat je ook dit document niet tot het einde der dagen zal kunnen bijhouden.

 

Is bijvoorbeeld de tekst op je rijbewijs niet meer leesbaar of lijk je hoegenaamd niet meer op de foto van je rijbewijs, dan ben je verplicht om je papieren rijbewijs in te ruilen voor het nieuwe bankkaartmodel. Doe je dit niet, dan kan je in de problemen komen bij een controle door de politie.

 

 

Hoe dan ook zal het papieren rijbewijs niet langer geldig zijn vanaf 2033. Tegen dan moet elke automobilist in het bezit zijn van een elektronisch rijbewijs.


Baloise erkende autoherstellers

Baloise lanceert een nieuwe tool 'vind een hersteller'

 

Autoherstellingen zijn de laatste tijd fors duurder geworden.

 

Baloise waakt over een juiste prijs-kwaliteitverhouding en past hun netwerk van erkende herstellers geregeld aan. Betere partners vervangen minder goede herstellers.

Klant bij Baloise en een auto-schade ?

Kijk zelf na in deze tool of je garage een erkend hersteller voor het Baloise netwerk is. 

 

Waarom een erkend hersteller kiezen ?

- Omdat deze garant staan voor een kwalitatieve herstelling 

- Omdat je hier gratis een vervangingsvoertuig mag lenen gedurende de periode van de herstelling

- Omdat je hier zelf kan langsgaan voor foto-expertise en je voertuig dus geen halve dag moet achterlaten bij de

   garage tot er een expert fysiek komt kijken naar je voertuig.

- Omdat je hier ook een verlaagde vrijstelling hebt in omnium ( bij niet erkende garages betaal je 150 € extra

  vrijstelling )

- Omdat het derdebetalerssysteem hier geldt : dat betekent dat je de herstellingsfactuur niet zelf moet voorschieten

  om nadien terugbetaald te krijgen. Je brengt je voertuig binnen voor herstelling en de garage regelt de afrekening

  van de factuur rechtstreeks met Baloise.


Geen EUROPEES AANRIJDINGSFORMULIER in je wagen ? Geen probleem

Je komt er meestal pas achter als je het nodig hebt, je hebt een ongeval met blikschade en ... géén Europees Aanrijdingformulier in je wagen ! Vanaf nu is dat geen probleem meer want je kan online via de website van DATASUR je aangifte invullen, opslaan en ons digitaal doorsturen.

 

Klik op bovenstaande link en download de app voor jouw besturingssysteem.

 


NOODWEER : Storm Eunice

Zoals u de afgelopen dagen al kon horen zien en lezen is er een zware stom aangekondigd op allerhande media. De maatschappijen geven daarom enkele tips mee om uzelf en uw eigendommen te beschermen tegen het noodweer.

 

- Sluit deuren en ramen van uw woning en bijgebouwen

- controleer of er niets los zit aan uw woning en dak

- Zet binnen wat kan wegwaaien ( tuinmeubelen, BBQ enz ) of maak het vast ( trampoline )

- schakel toestellen die u niet nodig hebt uit en koppel ze los van het elektriciteitsnet

- Let op waar u uw wagen parkeert ( indien mogelijk parkeer binnen in een garage of ondergrondse parking )

- wees voorzichtig tijdens de storm, ga niet buiten als u binnen kan blijven

- GA TIJDENS DE STORM NOOIT ZELF OP UW DAK 

- Moet u toch buiten, blijf dan op de hoofdwegen, en blijf zo veel mogelijk uit de buurt van bomen

 

WAT BIJ SCHADE:

 

Op het ogenblik van de schade kunnen wij als makelaar zelf ook niets doen dus u hoeft ons op het moment zelf ook niet te bellen tenzij u raad nodig hebt uiteraard. 

Wij zijn bereikbaar op het nummer 0475/292627 én 0485/950066

Hebt u dringende hulp nodig , bel dan 112 of bel naar het noodnummer 1722 

 

1. Mail ons ( info@verzekeringenhofkens.com ) zo spoedig mogelijk en maak melding van stormschade en vermeld zowel de datum als het uur en uw telefoonnummer en uw rekeningnummer.

2. Neem voldoende foto's van alle schade en gevolgschade.  ( deze mag u per e-mail bezorgen of met whatsapp doorsturen naar 0485 950 066 met vermelding van uw NAAM, datum van de schade + uur van de schade en de plaats waar de schade zich bevindt. )

3. Probeer bijkomende schade te beperken indien mogelijk ga tijdens de storm nooit op je dak !!!

4. Vraag bestekken op voor de herstelling van de schade bij de hersteller of indien u een herstelling in nature wenst ( enkel in de brandverzekering mogelijk ) dan mag u dat vermelden

 

Wij verwachten dat onze telefoonlijnen roodgloeiend zullen staan, dus probeer zo veel mogelijk te communiceren via e-mail aub !

 


Auto in GSM uit !!!!


BIV en rijtaks berekenen voor een voertuig

Mensen vragen ons soms hoeveel rijtaks of BIV ze moeten gaan betalen voor hun nieuw of tweedehands voertuig. Zelf hebben wij daar geen zicht op maar u kan dit wel zelf controleren op de volgende link:

 

 

Laat u dus in de toekomst niet meer verrassen en controleer voor u een voertuig koopt via de link hierboven hoe voordelig uw voertuig werkelijk is !

 


Wijzigingen commerciële platen

Vanaf 1 oktober 2020 gelden nieuwe regels voor commerciële kentekenplaten.

Die moeten het hele systeem duidelijker en minder fraudegevoelig maken.

Momenteel zijn de platen immers niet gelinkt aan een bepaald voertuig maar aan de houder waardoor ze op verschillende voertuigen kunnen worden gebruikt zonder dat die zijn ingeschreven.

De huidige categorieën van ‘proefrittenplaten en handelaarsplaten’ zijn bovendien te onduidelijk.

De regels zorgen voor verwarring, zijn niet waterdicht en gevoelig voor misbruik.

Denk aan het onrechtmatig gebruik van proefrittenplaten bij de keuring.

Het roer is daarom volledig omgegooid, met een geheel nieuw regelgevend kader.

Daarin zijn er geen 2, maar 3 + 1 categorieën commerciële kentekenplaten met voor elke categorie duidelijke gebruiksregels.

Wij geven u de hoofdlijnen mee voor de nieuwe proefrittenplaten, handelaarsplaten, beroepsplaten en nationale platen.

3 + 1 categorieën

De commerciële kentekenplaten zijn vanaf 1 oktober ingedeeld in 3 categorieën:

- proefrittenplaten

- handelaarsplaten 

- beroepsplaten

Elke categorie omvat 4 soorten platen:

-auto

-moto

- aanhangwagen

- bromfiets

Daarnaast is er nog de bijzondere categorie ‘nationale platen’.

 

Proefrittenplaat

 •        

DEFINITIE

De proefrittenplaat kan niet voor private doeleinden worden gebruikt.

De plaat is bedoeld voor gebruik op voertuigen die nog niet werden goedgekeurd om proefritten te maken met het oog op een Europese of nationale goedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen.

De plaat kan ook gebruikt worden voor testritten met het oog op een nieuwe goedkeuring als het voertuig verbouwingen heeft ondergaan die niet conform zijn met het goedkeuringscertificaat, en voor testritten van goedgekeurde voertuigen als die nodig zijn voor de productie of worden uitgevoerd door bedrijven die testen uitvoeren of onderdelen of systemen die niet zijn opgenomen in bijlage 26 van het KB van 15 maart 1968.

•            

AANVRAAG en GEBRUIK

De plaat

- kan gebruikt worden door constructeurs, onderzoekscentra van het hoger onderwijs, organisatoren van proefritten, bedrijven die voertuigtests uitvoeren

- kan het hele jaar door aangevraagd worden. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Constructeurs moeten een officiële erkenning hebben van de instantie bevoegd voor de typegoedkeuring.

Voertuigen met een proefrittenplaat worden gebruikt op de openbare weg onder de aansprakelijkheid van de houder van de plaat in het kader van een specifiek testprogramma.

Het testdocument (mode in bijlage van KB) moet in het voertuig aanwezig zijn.

De voertuigen mogen onderweg stoppen, maar mogen niet worden beladen (behalve met het vereiste materiaal voor de proeven).

Geldigheidsduur: 1 jaar.

 

Handelaarsplaat

•            

DEFINITIE

De handelaarsplaat laat de handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen toe om de voertuigen waarvan de eigenaar zijn te gebruiken met het oog op de promotie en verkoop van deze voertuigen.

•            

AANVRAAG en GEBRUIK

De plaat

- kan worden aangevraagd door de handelaren zelf. Een eerste aanvraag kan het hele jaar door.

De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispunt bank voor Ondernemingen.

Hernieuwingen mogen alleen tussen 1 oktober en laatste dag van februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid. Bij de vernieuwing van elke handelaarsplaat moeten de handelaren minstens 12 voertuigen hebben verkocht in de 12 maanden voorafgaand aan de btw-controle

- mag gebruikt worden door de handelaar zelf, maar ook door zijn familieleden die aangegeven zijn als helpers, door vennoten of leden van de feitelijke vennootschap waartoe de houder behoort en die dezelfde activiteiten uitoefenen. Rechtspersonen mogen de plaat laten gebruiken door actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersonen.

Voertuigen met handelaarsplaat mogen niet worden uitgeleend of verhuurd, behalve aan personen van wie het op diens naam ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de lener of verhuurder bevindt voor maximum 7 dagen. Het verbod geldt niet voor demonstaties van goedgekeurde voertuigen.

Geldigheidsduur: 1 jaar

 

Beroepsplaat

•            

DEFINITIE

De beroepsplaat is bedoeld voor koetswerkmakers en herstellers van voertuigen zodat ze met een voertuig kunnen rondrijden op Belgisch grondgebied tijdens een periode van 5 (niet noodzakelijk opeenvolgende) dagen om het te leveren, te controleren na een herstelling, voor te rijden om een individuele goedkeuring te krijgen of om te laten keuren.

•            

AANVRAAG en GEBRUIK

De plaat

- mag door Staatsveiligheid worden gebruikt bij de aansturen van operaties

- mag alleen op een bepaald voertuig worden aangebracht als de houder beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat bij dit voertuig hoort

- kan worden aangevraagd door koetswerkmakers en herstellers van voertuigen, het hele jaar door. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vernieuwen kan tussen 1 oktober en de laatste dag van februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid. Het btw-bestuur zal nagaan of de houder geen overtreding heeft begaan van fiscale of douanebepalingen.

- mag gebruikt worden door de houder ervan, zijn familieleden die als helpers zijn aangegeven, door vennoten of leden van de feitelijke vennootschap. Is de houder een rechtspersoon dan mag de beroepsplaat gebruikt worden door de actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersoon.

Gebruiksduur: maximum 5 (al dan niet opeenvolgende) kalenderdagen per jaar per voertuig. Aan boord het attest van voorlopige inschrijving waarop de beroepsplaat is aangebracht.

Geldigheidsduur: 1 jaar

 

Nationale plaat

•            

DEFINITIE

De nationale plaat is verbonden aan een bepaald voertuig zodat er gedurende 20 opeenvolgende kalenderdagen mee kan worden rondgereden op Belgisch grondgebied om het te leveren, voor te rijden voor een individuele goedkeuring of om het te laten keuren.

•            

AANVRAAG

Aanvragen kan door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon. De plaat kan slechts 1 keer per jaar en per voertuig aan eenzelfde houder worden afgegeven.

Algemene aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt voor alle platen op dezelfde manier. Met enkele bijzonderheden voor aanvragen handelaar en beroep.

Een inschrijving proefrit, handelaar, beroep of nationaal kan alleen elektronisch door het aanvraagformulier en de nodige gegevens door te sturen naar de DIV. Iedere aanvraag bevat ook het attest van de verzekeraar. Voor een inschrijving handelaar of beroep gelden enkele bijzonderheden.

Zo moet de aanvrager bv de maximale toegelaten massa van de betrokken voertuigen aangeven op de aanvraag.

De DIV levert de plaat en het inschrijvingsbewijs af, en een zelfklevend vignet dat op de plaat moet worden aangebracht. Op het vignet staat het jaartal waarop de geldigheid van de inschrijving vervalt.

 

Kostprijs

- afgifte proefrittenplaat, handelaarsplaat, beroepsplaat (en inschrijvingsbewijs): 100 euro

- duplicaat, wijziging, vernieuwing: 45 euro

- afgifte nationale plaat (en inschrijvingsbewijs): 75 euro

 

Nieuwe modellen

Een tweede besluit geeft aan hoe de nieuwe platen er zullen uitzien.

Allen hebben ze een witte achtergrond, het opschrift en de boord zijn mosgroen. Het opschrift van de rechthoekige kentekenplaten bestaat uit een indexletter, gevolgd door een scheidingsstreepje en een combinatie van 3 letters en 3 cijfers. Bij vierkante kentekenplaten is dat een indexletter gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 3 letters boven een groep van 3 cijfers.

 

Voor proefrittenplaten is die eerste letter Y gevolgd door een groep van 3 letters waarvan de eerste letter een M is.

Voor handelaarsplaten zijn dat de letters Z en M.

Voor beroepsplaten de letters V en M.

Boven het Europese symbool wordt het zelfklevende vignet aangebracht.

Het opschrift van de nationale plaat bestaat uit een groep van 2 letters (eerste letter is een U) gevolgd door een scheidingsstreepje, gevolgd door de 2 laatste cijfers van het jaartal en een groep van 3 letters.

Bij vierkante kentekenplaten staan die drie letters onder de cijfers van het jaartal. De plaat krijgt 2 vignetten. Het bovenste vignet vermeldt de dag waarop de geldigheidsduur eindigt. Het onderste vermeldt de maand waarop de geldigheidsduur eindigt.

 

In werking: 1 oktober 2020

 

Bronnen:

- Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, BS 15 mei 2020.

- Ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 15 mei 2020.

- Koninklijk besluit van 26 januari 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 15 mei 2020.

 

 


Euro klasse van uw wagen nakijken

Vanaf begin volgend jaar gelden er alweer verscherpte toelatingsvoorwaarden voor voertuigen voor o.a. grondgebied Antwerpen.

Wij krijgen geregeld de vraag waar je kan nakijken of je voertuig vanaf januari 2020 nog in Antwerpen mag rijden want garages geven vaak de correcte uitleg dat vrij jonge voertuigen nog in Antwerpen mogen rijden MAAR "vergeten" er bij te vertellen dat dat dan wel tegen betaling moet !

Als u een tweedehandsvoertuig aankoopt, kan u op deze website controleren welke euro klasse het voertuig precies heeft en of het zonder bijbetaling nog in de lage emissiezones mag rijden vanaf 2020.

 


Download
Diefstalpreventieadviseur
Hier lees je hoe een diefstalpreventieadviseur nuttig kan zijn om de zwakke punten van je woning aan te duiden én oplossingen aan te bieden
1 dag niet.pdf
Adobe Acrobat document 242.5 KB
Download
10 tips ter preventie van woninginbraken
Hier kan je de 10 tips nalezen ter preventie van woninginbraken. De meeste zullen u als vanzelfsprekend in de oren klinken maar misschien leest u ook nog wel enkele nieuwe dingen.
10 tips.pdf
Adobe Acrobat document 68.3 KB

GDPR Privacy policy van ons kantoor

Download
Privacy Policy
Hier kan u nalezen wat er met uw gegevens gebeurd van zodra u deze opgeeft.
Voor vragen mag u ons steeds contacteren
privacy.pdf
Adobe Acrobat document 338.2 KB10 regels die fietsers moeten kennen

De verzekeringsmaatschappij, AG insurance, informeerde ons in hun nieuwsletter naar de regels die elke fietser in acht dient te nemen.

Hieronder sommen wij deze nog even voor jullie op :

 

Op de openbare weg worden fietsers gezien als zwakke weggebruikers. Dat betekent echter niet dat ze zich zomaar alles kunnen veroorloven. Hieronder vindt u een lijst met regels die hen veiligstellen als verzekerde in BA. Om hun eigen veiligheid en die van anderen te garanderen, moeten fietsers de wegcode en het wegverkeer respecteren.

1.      Op het fietspad

°zoveel mogelijk fietspaden gebruiken (aan de rechterkant van de weg, twee parallelle onderbroken witte lijnen)

°fietspaden en -wegen gebruiken

°de rechten van andere zwakke weggebruikers respecteren

°fietsers hebben geen voorrang wanneer ze een fietspad willen oprijden. Voorzichtig zijn is de boodschap.

°Uitkijken op een tweerichtingsfietspad. Daar moeten fietsers soms links van de auto’s rijden.

°Voorzichtig zijn wanneer men het fietspad moet delen met voetgangers

2.      Wat als er geen fietspad is?

Wanneer er geen fietspad is, mogen fietsers parkeerstroken en zijbermen rechts van hen gebruiken - zolang ze voorrang geven aan andere gebruikers.

3.      Voetpad gebruiken of niet?

Kinderen jonger dan 9 jaar mogen op het voetpad rijden met een kinderfiets waarvan de wielen een doorsnede hebben van maximaal 50 cm. Fietsers vanaf 9 jaar mogen - enkel buiten de bebouwde kom - op het voetpad rijden als er geen (berijdbaar) fietspad is. Ze moeten bovendien op het linkervoetpad rijden ten opzichte van de rijrichting en steeds voorrang geven aan de voetgangers.

4.      In tegengestelde richting rijden

Fietsers mogen enkel in tegengestelde richting rijden als er een wit onderbord met de afbeelding van een fiets is aangebracht onder het verkeersbord dat de verboden rijrichting aangeeft. Is dat onderbord er niet, dan mag de fietser niet in de tegengestelde richting rijden.

Doet hij dat toch, dan begaat hij een overtreding van de derde graad, waarvoor de boete 165 euro bedraagt. Bovendien heeft de fietser geen voorrang van rechts als hij vanuit een verboden richting een kruispunt oprijdt.

5.      Oversteken aan een oversteekplaats voor voetgangers

Als een fietser een baan wil oversteken en er geen oversteekplaats voor fietsers is voorzien, dan mag hij gebruik maken van de oversteekplaats voor voetgangers, op voorwaarde dat hij van zijn fiets stapt en te voet oversteekt. In dat geval heeft de fietser voorrang op de andere voertuigen die de oversteekplaats voor voetgangers naderen. Steekt hij al fietsend over, dan vervalt het voorrangsrecht en mag de fietser de overstekende voetgangers op geen enkele manier in gevaar brengen.

6.      In het donker fietsen

Het is aan te raden om als fietser altijd langs verlichte wegen te rijden. Is dat niet mogelijk, dan moet de fiets uitgerust zijn met gepaste fietslichten en reflecterende wielen. Is de zichtbaarheid minder dan 200 meter, dan moet de fietser de lichten aansteken.

7.      Onderhoud van de fiets

Een fiets moet voorzien zijn van een bel, voor- en achterremmen in goede staat, een geel of wit voorlicht, een rood achterlicht, een reflector vooraan, een rode reflector achteraan, pedaalreflectoren, wielreflectoren of reflecterende strips op de banden.

8.      Draag bij voorkeur reflecterende kledij

Om veiligheidsredenen draagt men best geen sjaals, jassen of zakken die verwikkeld kunnen raken in de spaken van wielen. Om dezelfde reden hangt men beter geen zakken of tassen aan het stuur.

9.      Vermijd fietsen met de hond

Maak de leiband nooit vast aan uw fiets, maar laat ze ook niet naast de fiets lopen. Honden moeten volgens de wet aan de leiband blijven in openbare of publiek toegankelijke plaatsen.

10.  Twee basisregels

 • Houd het stuur zoveel mogelijk met beide handen vast
 • Ook al is het niet verplicht, draag bij voorkeur altijd een helm. Zeker voor de allerkleinsten is een helm onmisbaar!

 


12 vraagjes van Europ-Assistance voor u met de auto op vakantie vertrekt !!!

Vertrekt u op vakantie met de wagen? Hieronder stellen wij u een twaalftal vraagjes waarmee u zal kunnen nagaan of u klaar bent voor het vertrek.

 

 

Sommige vragen zullen u misschien doen glimlachen, maar ze komen wel degelijk overeen met problemen waarmee heel wat autobestuurders te kampen hebben. Geregeld monden die problemen uit in noodoproepen die door de bijstandscentrales worden opgevangen!

 

1- Kent u de betekenis van de controlelampjes op de dashboard van uw wagen?

Heel wat autobestuurders kennen ze niet allemaal (in het bijzonder de controlelampjes die op een gevaar wijzen) en weten niet hoe ze moeten reageren wanneer die lampjes beginnen te knipperen (Bvb. batterijprobleem, te laag oliepeil, koelvloeistoffen, druk autobanden, …)

Tip: Neem de tijd om de handleiding van uw wagen te overlopen waarin u alle nodige en nuttige uitleg over de controlelampjes zult vinden.

Doe dit ook indien u een huurwagen bestuurt die u niet kent.

 

2- Hebt u de staat en de druk van de autobanden nagekeken?

De autobanden zijn één van de meest belangrijke onderdelen die bepalend zijn voor uw veiligheid en die van de andere weggebruikers. Kijk de staat van uw autobanden na en aarzel niet om ze te vervangen indien ze versleten zijn. Kijk ook de bandenspanning na. De aanbevolen druk van de banden hangt immers af van de lading van het voertuig.

Onze film toont u hoe u de staat van uw banden controleert.

 

3- Kent u het type brandstof van uw voertuig?

Let erop u niet te vergissen wanneer u in het buitenland tankt: de referentiekleuren op de pomp en de benaming van de brandstoffen zijn niet altijd dezelfde als in België!
Weet u ongeveer hoeveel km u kan afleggen met een volle tank? Denk tijdig aan de tankbeurt. Blijven rijden met de hoop verderop een goedkopere tankstation te vinden, kan riskant zijn!
Lees ook: “In welke landen kan men goedkoop tanken?”

 

4- Hebt u het oliepeil gecontroleerd?

Het oliepeil is van kapitaal belang voor de goede werking van uw voertuig. Kijk in onze film hoe u het oliepeil gemakkelijk kunt controleren.

 

5- Hebt u het reservoir gevuld van de ruitensproeiers?
Zijn uw ruitenwissers niet versleten?

Niets is vervelender dan een vuile autoruit die men niet kan schoonmaken…

 

6- Weet u waar uw reservewiel zich bevindt?

Weet u welk type wiel het is?  Weet u waar uw krik zich bevindt? Steeds minder wagens beschikken over een reservewiel, of hebben een wiel waarmee ze slechts een beperkt aantal kilometers mogen afleggen.

 

 7- Weet u waar uw veiligheidsdriehoek zich bevindt? Kan u er gemakkelijk aan?

De veiligheidsdriehoek is onontbeerlijk om de andere weggebruikers te melden dat uw voertuig een technisch probleem heeft. Het komt er dus op aan om er gemakkelijk aan te kunnen. Verstop de driehoek niet op een moeilijk bereikbare plaats onder een berg zware bagage.
Vergeet ook niet dat de brandblusser eveneens gemakkelijk toegankelijk moet zijn op de door de autofabrikant hiertoe voorziene plek.

 

8- Weet u waar uw verbandtrommel zich bevindt?

Een verbandtrommel kan heel nuttig zijn in geval van kwetsuren. Controleer de inhoud vóór uw vertrek.

 

9- Hebt u het aanbevolen of verplichte materiaal in functie van de landen die u zal bezoeken? 

(Rode achtergrond = verplicht, blauwe achtergrond = aanbevolen)

Tab Vn

(*) De voertuigen die in Spanje zijn ingeschreven, moeten beschikken over twee veiligheidsdriehoeken

Vergeet ook niet een zaklampje mee te nemen…

 

10- Beschikt u over de onmisbare boorddocumenten (grijze kaart, groene kaart, gelijkvormigheidsattest van het voertuig)?

Vergeet uw (internationaal) rijbewijs niet.

 

11- Beschikt u over enkele exemplaren van het Europees Aanrijdingsformulier?

Weet u hoe u zich moet gedragen bij een verkeersongeval en hoe u het Europees Aanrijdingsformulier moet invullen?
Hebt u iets bij de hand om het formulier in te vullen?

 

12- Hebt u informatie ingewonnen over de specifieke verkeersregels?

Kent u de verkeersregels van het land/de landen die u zal doorkruisen (maximumsnelheid op (autosnel)wegen, toegelaten alcoholgehalte, voorrangsregels, regels inzake parkeren (parkeerschijf), gebruik van kruislichten, gebruik van GSM of radarverklikkers, tolwegen, kinderzitjes, …)?
De officiële instanties of toeristische vertegenwoordigingen van de betrokken landen zullen u ook de nodige inlichtingen kunnen geven.  

 

mobiliteit
AUTORUIT KAPOT KIES VOOR AUTOGLASS 


ACTIE EUROP ASSISTANCE


Voor het 15de jaar op rij, heeft Europ Assistance zijn vakantiebaromer gepubliceerd. • Vakantievertrekken: 57% van de Belgen verklaart deze zomer op reis te zullen vertrekken, wat een stijging is van 10 % t.o.v. 2014!
 • Het gemiddelde vakantiebudget voor deze zomer (gemiddelde gezinsbudget) van de Belgen daalt met 202 € en bereikt een totaal van 2.375 €.
 • 79% van de Belgen kiest voor een vakantie binnen Europa. Voor onze landgenoten scoort Frankrijk nog altijd het best (30%), gevolgd door Spanje (12%) en Italië (10%). 10% van de Belgen opteert voor een vakantie in eigen land.


De zomer staat bijna voor de deur ! Het ideale moment om u te verzekeren voor een optimale bescherming zowel België als in het buitenland !

Met de bijstand biedt Europ Assistance u en hun familie een complete dekking tijdens uw verblijven in het buitenland. Zij organiseren ook de repatriëring in geval van ziekte of hospitalisatie van familieleden in die België gebleven zijn.

Ook dit jaar geldt de zomerpromotie en biedt Europ Assistance u 1 maand gratis bijstand op de 10.000 eerste nieuwe onderschrijvingen van een jaarlijks bijstandscontract, geldig vanaf 19 mei 2015.


Voor meer info en tarieven kan u ons steeds contacteren via de gekende weg


Berekening INBOEDEL

Veel mensen hebben er geen idee van hoeveel ze nu precies aan inboedel hebben. Pas bij een schade merken ze vaak hoe hoog de kosten oplopen !

Als verzekeringsmakelaar kunnen wij uw kapitaal gebouw perfect berekenen maar uw kapitaal inboedel dient u uiteraard zelf te berekenen.

Een handig tool hiervoor is deze fiche die BROCOM ons ter beschikking stelt.

Vul dit gerust een keertje in en zo kan u zien of u bij benadering correct verzekerd bent voor uw inboedel.


Indien u toch op een merkelijk verschil uitkomt dient u ons onmiddellijk te contacteren voor een aanpassing !

Vergeet ook zeker niet uw verzekeringsvoorwaarden DIEFSTAL erop na te lezen.

Doorgaans bent u voor 50 % van uw verzekerd kapitaal inboedel verzekerd voor diefstal. ( de reden hiervoor is dat dieven nooit uw volledig inboedel gaan stelen maar enkel de kleine en waardevolle spullen )

Voor waarden en juwelen heeft elke maatschappij een eigen limiet dus wanneer u geregeld waarden in huis hebt of veel juwelen hebt dient u dit te melden zodat wij u hiervoor ook maximaal kunnen beschermen !

Download
BEREKENING INBOEDEL
Vul deze checklist in om te kijken of u correct verzekerd bent in inboedel
inventaris_van_inboedel_nl (2).pdf
Adobe Acrobat document 92.8 KB

Globale rechtsbijstand

Download
De voordelen van een globale rechtsbijstandverzekering
In onderstaand artikel van De Tijd leest u nogmaals de voordelen van een globale rechtsbijstandverzekering.
De Tijd 27-12-2014 - Voordelen van een g
Adobe Acrobat document 732.0 KB

Nieuws & agenda

Folder nieuwe regelgeving HUISPERSONEEL

Download
Nieuwe regelgeving huispersoneel
Nieuweregelgevinghuispersoneel.pdf
Adobe Acrobat document 431.0 KB


Folder NUT VAN DE MAKELAAR


TIJDELIJKE VERVANGING VOERTUIG

Krijgt je een tijdelijk vervangingsvoertuig tijdens de herstelling, het onderhoud of het totaal verlies van zijn wagen? 

Dan ligt de  inschrijvings- en verzekeringsplicht bij de eigenaar van het voertuig, zijnde de garagist.

Wij mogen dus voor tijdelijke vervangingsvoertuigen geen groene kaarten meer uitschrijven.

 

 

Uw nummerplaten gebruiken op een voertuig waarop het niet is ingeschreven is VERBODEN !

 

Als uw nummerplaten gebruikt worden op een tijdelijk vervangingsvoertuig, of om een voertuig te gaan ophalen, kan dit duiden op niet-verzekering.

Door de plaatsing van slimme camera's waarmee bijna elke politiezone weldra is uitgerust, is de controle op voertuigen in het verkeer sterk verhoogd, u rijdt dan met een voertuig dat niet enkel niet is ingeschreven op de juiste nummerplaat maar ook niet verzekerd is om van een geldige technische keuring dan nog maar te zwijgen !

 

Bij een ongeval krijgt u dan nog meer problemen wanneer er niet voldaan is aan de voorwaarden voor de waarborguitbreiding conform art. 4 van de Modelovereenkomst:

•het voertuig inclusief nummerplaten kan in beslag genomen worden wegens niet-verzekering;

•het zal moeilijk zijn om zijn nummerplaat vrij te krijgen;

•uw riskeert een boete.

 

Als uw een vervangwagen krijgt, controleert u dus best vooraf of dit voertuig verzekerd is.

Indien u een voertuig tweedehands koopt moet u de koper vragen om het voertuig met zijn kentekenplaten en verzekering tot bij u te brengen ofwel dient u het voertuig met Z-platen of op een aanhangwagen tot bij u thuis te laten brengen.

 

Van zodra de inschrijving en verzekering in orde zijn bent u pas in orde en mag u het voertuig in het verkeer brengen.

 

 

 

 

 


Nieuwe nummering Kentekenplaten

Vanaf 7 oktober 2014 gebruikt DIV een nieuwe nummering van kentekenplaat voor volgende voertuigcategorieën:

 • taxivoertuigen of voertuigen voor verhuur met bestuurder;
 • motorfietsen;
 • oldtimers;
 • aanhangwagens;
 • internationale platen (de zogenaamde 8-platen).

De indexen van de kentekenplaten (het eerste cijfer op de plaat dus) worden niet meer gebruikt telkens er een nieuwe inschrijving is waarbij de aanvraag een ander voertuig of een andere titularis vermeldt of waarbij hetzelfde voertuig op dezelfde titularis wordt ingeschreven onder een nieuw plaatnummer.

 

Ook in het geval door de aanvrager een plaatoverdracht of een duplicaat van een beschadigde plaat wordt gevraagd wordt automatisch een nieuw willekeurig kenteken toegekend met inbegrip van een nieuwe index.

De indexen 1 of 2 van de voornoemde categorieën worden vervangen door de respectievelijke letters:

 • T bijv. T-XAA-001voor taxi's en T-LAA-001 voor verhuur met bestuurder,
 • M voor motorfietsen (bijv. M-AAA-001),
 • O voor oldtimers (bijv. O-AAA-001),
 • Q voor aanhangwagens (bijv. Q-AAA-001)
 • de indexen 8 voor de internationale platen worden vervangen door de gewone index 1 voor auto's en door index M voor motorfietsen. Voor bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven onder internationale kentekenplaat wordt de index S voorzien.

Indien het een transactie betreft die hetzelfde voertuig, titularis en plaatnummer betreft (bijv. een verbetering van technische gegevens op het kentekenbewijs of de verlenging van de geldigheid van een internationale '8'-plaat) mag de aanvrager zijn kenteken behouden behalve indien het om een oud kenteken gaat zonder indexering (bijv. AAA-001) en dus ook zonder Europees symbool/formaat.


Nieuwigheden ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Beste klant,

 

Naar aanleiding van de recente aanpassing* van de arbeidsongevallenwetgeving werden uw aangifteverplichtingen als werkgever betreffende lichte ongevallen vereenvoudigd. 

 

Daarnaast vestig ik graag uw aandacht op uw algemene verplichting om arbeidsongevallen binnen de 8 kalenderdagen aan te geven bij uw verzekeraar. Ook moet u uw verzekeraar het medisch attest van eerste vaststelling bezorgen, van zodra u hierover beschikt.

 

Concreet

 

·        U bent niet langer verplicht om lichte ongevallen  aan te geven bij uw verzekeraar, op voorwaarde dat deze ongevallen geregistreerd worden in het register van eerste hulp voor werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of onwel geworden zijn.

 

Wat moet in het register van eerste hulp geregistreerd worden?

 

De werknemer die een interventie doet in het kader van de eerste hulp moet volgende gegevens in het register vermelden:

·        zijn naam;

·        de naam van het slachtoffer;

·  de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het incident;

·        de aard, de datum en het uur van de interventie;

·        de identiteit van de eventuele getuigen.

Het register moet zo snel mogelijk na de interventie worden aangevuld.

 

Wat indien de gevolgen van het ongeval verergeren?

 

        Indien de gevolgen van het ongeval zodanig verergeren dat de tussenkomst van een dokter nodig is, moet u alsnog een aangifte doen van het ongeval, en dit binnen de 8 kalenderdagen volgend op de dag van kennisname van de verergering.

 

 

 

Hebt u nog andere vragen betreffende deze wijzigingen? Contacteer mij dan voor een afspraak. Samen herbekijken we uw persoonlijke situatie en evalueren we uw behoeften, geheel vrijblijvend, zodat u uw personeel en uw bedrijfs- en privéleven optimaal kunt verzekeren!


Nieuwe regelgeving HUISPERSONEEL

Op 1 oktober is een nieuwe regelgeving in werking getreden met betrekking tot de sociale zekerheid voor huispersoneel. 

 

Wat verandert er?

 

De definitie van ‘occasionele arbeid’, waarmee bepaald kan worden welke arbeiders al dan niet onderworpen zijn aan de RSZ, houdt niet meer alleen rekening met het aantal gepresteerde uren, maar ook met het type geleverde prestatie.

Voortaan worden de huishoudelijke manuele prestaties van huispersoneel niet meer beschouwd als occasionele arbeid. Mensen die dit type werk doen, bijvoorbeeld poetsvrouwen en tuiniers, zullen dus onderworpen zijn aan de RSZ. 

 

Met uitzondering van gebruikers van dienstencheques, moeten particulieren die een beroep doen op dit type personeel zich inschrijven bij de RSZ en bepaalde administratieve formaliteiten vervullen. Raadpleeg voor meer informatie de site www.socialsecurity.be.

Deze nieuwe regelgeving verandert niets aan de verplichting dat iedere werkgever (ook een particulier) een verzekering Arbeidsongevallen (zoals een polis Huispersoneel) moet onderschrijven voor zijn betaald personeel.

 

 

Wanneer u meer info betreffende deze wetswijziging nodig hebt of een aangepast tarief voor uw huispersoneel kan u ons steeds contacteren via de gekende weg.

 

 


RAMPENFONDS

De zware onweders met overvloedige regenval, hagelbuien

en hevige wind, die België getroffen hebben op zaterdag 7,

zondag 8 en maandag 9 juni 2014, worden onderzocht om

eventueel erkend te worden als “natuurramp”.

 

De slachtoffers van één of meerdere van deze fenomenen

(overvloedige regenval, hagelbuien, hevige wind)

moeten hun gemeentebestuur contacteren en de datum,

het weersverschijnsel en het geraamde bedrag van de

schade meedelen. Het is echter nog te vroeg om een

aanvraag tot schadevergoeding in te dienen.

 

Vooraleer een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen,

moet men de bekendmaking van het Koninklijk Besluit

tot erkenning in het Belgisch Staatsblad afwachten.

De officiële aanvraag tot schadevergoeding moet worden

ingediend bij de provinciegouverneur

(en niet bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse

Zaken te Brussel).Voor meer informatie, gelieve de

website Rampenschade te raadplegen: 

www.rampen.be de nieuwe erkenningsbesluiten zijn

er te vinden, zodra ze in het Staatsblad verschenen zijn.


Aankoopfacturen elektrische toestellen bewaren

Wij willen u erop wijzen dat het belangrijk is om AL uw aankoopfacturen van electrische toestellen te bewaren OOK NA DE GARANTIEPERIODE !

Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen deze op bij schade.

 

U mag deze ook steeds ter bewaring aan ons kantoor bezorgen, dan scannen wij deze in bij uw contract zodat u ze ook nooit hoeft te zoeken na schade.

BROCOM CHECK-UP ACTIE

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


SCHRAPPING NUMMERPLATEN


Nieuwe regels voor motorrijbewijzen

Naar een Europese richtlijn met de bedoeling het aantal motorongevallen terug te dringen, treden op 1 mei 2013 een aantal wijzigingen in werking voor het behalen van een motor- en bromfietsrijbewijs.* Ik zet de belangrijkste op een rijtje.

Nieuwe categorieën

 • AM: de oude categorie A3 (bromfietsen met een maximale snelheid van 25 tot 45 km/u)
 • A1: tweewielers met maximaal 125 cc en 11 kW en een vermogens/gewichtsverhouding kleiner dan 0,1 kW/kg en driewielers tot maximaal 15 kW
 • A2: tweewielers met maximaal 35 kW en 0,2 kW/kg
 • A: motorfietsen met een vermogen groter dan 35 kW en driewielers met vermogen groter dan 15 kW. Ook voor een trike >15 kW is dus een rijbewijs A nodig, behalve voor bestuurders die voor 1 mei 2013 een rijbewijs B behaalden.

Onderstaande tabel geeft de nieuwe regelgeving overzichtelijk weer*:

  Rijbewijs AM Rijbewijs A1 Rijbewijs A2 Rijbewijs A
Maximale snelheid/vermogen 45 km/u 125 cc of 11 kW 
of 0,1 kW/kg
35 kW 
of 0,2 kW/kg
Onbeperkt
Minimumleeftijd 16 18 20 24
(22 als de kandidaat een A2 heeft)
Minimaal aantal lesuren 4 (waarvan minimaal 2 op de openbare weg) 9 (+ 3 als de kandidaat zijn examen op de openbare weg met de rijschool wil doen)

4 als de kandidaat minstens 2 jaar een rijbewijs B afgegeven ná 30/04/2011 heeft en alleen op Belgisch grondgebied wil rijden (nationale code 372 of 373 op het rijbewijs)

0 als de kandidaat een rijbewijs B afgegeven voor 1/05/2011 heeft
9 (+ 3 als de kandidaat zijn examen op de openbare weg met de rijschool wil doen)

4 als de kandidaat minimaal 2 jaar een A1 heeft

9 (+ 3 als de kandidaat zijn examen op de openbare weg met de rijschool wil doen)

4 als de kandidaat minimaal 2 jaar een A2 heeft
Examen Theoretisch examen en praktisch examen op privéterrein Alleen als de kandidaat minder dan 2 jaar over rijbewijs B beschikt Ja Ja

 

* Wie in 2012 een voorlopig motorrijbewijs behaalde, mag in 2013 nog examen afleggen onder de oude regeling. En wie zijn rijbewijs B behaalde vóór 1989 blijft automatisch beschikken over het motorrijbewijs