IPID-Fiches

Wat zijn IPID-fiches en waarom zijn ze verplicht?
Insurance Distribution Directive (IDD) is een Europese richtlijn die regels bevat over de distributie van verzekeringen. Het doel van de IDD is ervoor zorgen dat iedereen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken is dezelfde regels volgt. Deze richtlijn vormt een nieuwe fase in de harmonisering van de Europese verzekeringsmarkt. Deze richtlijn treedt in voege vanaf 1 oktober 2018.
Het Insurance Product Information Document (IPID) is een gevolg van deze richtlijn. Deze fiche moet aan de klanten worden voorgelegd voordat de verzekeringsovereenkomst tot stand kan worden gebracht.
De IPID-fiche bevat belangrijke informatie die de klant informeert over het product alvorens hij de overeenkomst afsluit. Daarnaast staat er in de IPID-fiche vermeld waar de klant meer gedetailleerde informatie kan krijgen.

Kijk onder de naam van uw verzekeringsmaatschappij voor de IPID fiche horende bij uw huidige verzekering of deze van de verzekering die u wenst af te sluiten.