VAKTERMINOLOGIE binnen de verzekeringswereld

Soms stappen mensen ons kantoor binnen met een hoop verzekeringspolissen waarvan ze niet eens weten waarvoor ze verzekerd zijn en als ze het dan toch weten staat het contract vol met benamingen waaruit ze niet kunnen afleiden waarvoor ze staan.

 

Daarom vindt u hieronder enkele vaktermen uitgelegd.

Hebt u zelf nog een benaming gevonden in uw contracten waar u kop noch staart aan krijgt, mail ons deze dan en we breiden er onze lijst mee uit.

Waarvoor dient een "FAMILIALEVERZEKERING"

Bij onze vraag aan klanten of ze een familiale verzekering wensen, merken we vaak dat mensen de juiste draagwijdte van een familiale verzekering niet kennen.

 

Een familiale verzekering is een verzekering die uw aansprakelijkheid, en die van uw gezinsleden en huisdieren, dekt ten aanzien van derden tijdens het privé-leven !

Ook zal uw familiale verzekering tussenkomen wanneer u, of één van uw gezinsleden of huisdieren schade is toegebracht DOOR derden !

 

Een ongelukje is snel gebeurd, zeker als u kinderen of huisdieren hebt, en dan komt een familiale verzekering goed van pas.

 

De enige voorwaarde is dat de schade ONOPZETTELIJK moet gebeuren.

 

 

Wat is een "ENGELSE VRIJSTELLING"

In de brandverzekering en familiale verzekering hebt u meestal een gewone vrijstelling of franchise wat betekent dat er een bepaald bedrag van de het totale schadebedrag wordt afgetrokken hetgeen u ALTIJD zelf dient te betalen.

 

In autoverzekeringen is dit bedrag meestal bepaald door een percentage van het verzekerd kapitaal van uw voertuig.

 

Bij een Engelse vrijstelling gaat men een drempelbedrag instellen.

Wanneer uw schade boven het drempelbedrag komt ( OPGELET EXCLUSIEF BTW ) gaat u een volledige vergoeding krijgen vanaf de eerste 1 €.

Ligt uw schade onder het drempelbedrag, dan krijgt u niets !

 

Voorbeeld  :

 

Uw contractuele Engelse vrijstelling in uw omnium verzekering is bepaald als zijnde : 750 € / schadegeval

 

Uw voertuig is gepakeerd aangereden en tegenpartij pleegde vluchtmisdrijf.

 

Optie 1

De schade wordt geëxpertiseerd en bepaald op :

825 € incl BTW.

 

In dit geval krijgt u niets  !

825 € - 21 % BTW = 173.25 € BTW =

een schadebedrag excl. BTW van 651.75 € 

Deze 651.75 € ligt onder het drempelbedrag van 750 €

dus u staat zelf in voor de herstellingskosten.

 

Optie 2

De schade wordt geëxpertiseerd en bepaald op :

950 € € incl BTW.

 

In dit geval krijgt u de volledige 950 € uitbetaald .

950 € - 21 % BTW = 199.50 € BTW =

een schadebedrag excl. BTW van 750.50 €

Dit bedrag is hoger dan 750 € vrijstelling dus u krijgt de volledige schadevergoeding uitbetaalt !