TIPS bij schade in RECHTSBIJSTAND

Heeft u een conflict of bent u voor de rechtbank gedaagd, raadpleeg dan onmiddellijk ons kantoor.


Uw rechtsbijstand zal advies verlenen en de kosten betalen om u optimaal te verdedigen of uw schade te verhalen op de aansprakelijke derde.


U kan altijd de advocaat die uw voorkeur geniet opgeven.


Let wel : de rechtsbijstand geeft het dossier door aan de advocaat nooit omgekeerd!


Tip : neem nooit het initiatief om een rechtsvordering in te stellen of bepaalde kosten zoals advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert, tegenexpert, ... te maken zonder het groen licht van uw rechtsbijstandverzekering.

Het is immers mogelijk dat de verzekeraar ernstig twijfelt aan de slaagkansen van een gerechterlijke vordering.

De kosten van de gerechterlijke vordering kunnen in wanverhouding staan t.o.v. het financieel belang van de verzekerde.

De tegenpartij kan ook insolvabel zijn. 

 

TIP 1 : VERWITTIG ONS

Wanneer iemand ( = een derde) u materiële of lichamelijke schade berokkent of wanneer uw belangen door een geschil bedreigd of geschaad zijn, licht ons hiervan dan zo snel mogelijk in.

Belangrijk is dit ook te doen wanneer een tegenpartij u naar aanleiding van een schade of geschil aanspreekt.

Wacht niet tot u voor de rechtbank gedagvaard wordt.


Volgens onze verzekeringswetgeving verjaart uw recht op rechtsbijstand na 3 jaar.

Bijgevolg : indien u niet binnen de 3 jaar uw schade of geschil meldt, dan kunt u niet meer terugvallen op de dekkingen van uw rechtsbijstandverzekering.

Vandaar het belang ons steeds onmiddellijk in te lichten.


Beschouw als schadegeval of geschil iedere conflictsituatie waarvoor u in rechtsbijstand verzekerd bent en waarvan u rederlijkerwijze kunt weten dat het vroeg of laat in een rechtzaak kan uitmonden.

Het heeft geen enkel belang of derde of tegenpartij op dat moment al dan niet gekend is.

Indien u bijvoorbeeld het slachtoffer van een diefstal bent, dan dient u de diefstal niet enkel snel aan de politie maar ook aan ons te melden. '

Wij zullen onmiddellijk alle partijen op de hoogte brengen.

Wacht dus zeker niet met het melden van de diefstal tot de daders gevonden zijn of voor de rechtbank moeten verschijnen.

TIP 2 : BESCHRIJF kort en duidelijk de problematiek

Wij zijn als verzekeringsmakelaar het best geplaatst om u nader te informeren in welke mate u op uw rechtsbijstandpolis een beroep kunt doen.

Wij zullen u adviseren en indien nodig direct actie ondernemen om samen met de verzekeringsmaatschappij voluit uw belangen te verdedigen.

Geef ons dus een korte en duidelijke beschrijving van de problematiek.

Bezorg ons alle documenten die nuttig zijn bij de behandeling van uw dossier, alsook bij de beoordeling van de schade of het geschil.

TIP 3 : Verzamel nuttige documenten

  • attest m.b.t. de neerlegging van een klacht bij de politie
  • foto 's van de schade aan uw roerende of onroerende goederen
  • prijsbestek van uw hersteller zoals garagist, aannemer, loodgieter enz...
  • een kopie van de briefwisseling en e-mails tussen u en de tegenpartij
  • naam en adres van de tegenpartij en eventuele getuigen
  • een kopie van de ingebrekestelling die de tegenpartij u stuurde

TIP 4 : Minnelijke regeling

Wenst u een advocaat onder de arm te nemen, pleeg dan eerst overleg met ons.

Het recht op de tussenkomst van een advocaat is beperkt tot de gerechtelijke fase van de geschillenbeslechting.

In een eerste fase staat wij klaar om uw belangen optimaal te verdedeigen.

Onze schadebeheer verantwoordelijke weet vaak in uw belang een zaak snel en efficiënt te regelen zonder de tussenkomst van de rechtbank.

Het is dus zeker niet steeds nodig een advocaat in te schakelen of te procederen.

Integendeel. wij regelen het overgrote gedeelte van de geschillen van onze klanten minnelijk.

Zo wordt ook vermeden dat uw persoonlijk dossier in de gerechtelijke file belandt.

TIP 5 : Vraag ons advies bij uw keuze van advocaat

Uiteraard zijn er ook dossiers die enkel gerechtelijk kunnen beslecht worden.

In dit geval heeft u het recht om zelf een advocaat te kiezen.

Voor een particulier is dit dikwijls moeilijk.

Zonder praktische ervaring dient hij immers uit meer dan 15.000 Belgische advocaten een geschikte raadsman te kiezen.

Wij behandelen jaarlijks vele schadedossiers.

Op basis van onze jarenlange ervaring weten wij voor elke rechtstak waar de specialisten zitten.

Indien u zelf geen kennis of ervaring heeft, dan helpen wij u graag uw recht op vrije keuze van advocaat verstandig in te vullen.