Rechtsbijstand verzekering

Wat indien uw schadeclaim in een contract betwist wordt of tegenpartij niet verzekerd is, insolvabel of nog erger in het buitenland verzekerd is ?

 

Voor uw verdediging valt u terug op de dekking 'rechtsbijstand' van uw polis. 


Wat is een rechtsbijstandverzekering

De essentie van een rechtsbijstandverzekering is volgens de wetgever :

een contract waarbij de verzekeringsmaatschappij er zich toe verbindt diensten te verrichten alsook kosten te betalen, zodat de verzekerde zijn rechten kan doen gelden als eiser of verweerder, hetzij in een administratieve of andere procedure, hetzij buiten iedere procedure om'. Het is aldus een schadeverzekering die u afsluit om uzelf bij te staan bij juridische of niet-juridische conflicten die kunnen plaatsvinden.

 

 

Iedereen wordt geacht de wet te kennen !

Toch worden de wet- en regelgevende teksten almaar talrijker en ingewikkelder, terwijl de meeste burgers zich niet op de wettelijke rechtshulp kunnen beroepen. Daarom is de rechtsbijstandverzekering de moderne oplossing. Halverwege tussen assistance en verzekering helpt de rechtsbijstandverzekering u om uw rechten te verdedigen of te doen gelden.

 

Een rechtsbijstandverzekering maakt het u mogelijk uw rechten te doen gelden alsook die van iedere persoon die onder hetzelfde dak woont.

 

Wat verzekerd een rechtsbijstandverzekering

Minnelijk beheer ( dienstverlening )

De rechtsbijstandverzekeraar verleent in de eerste plaats advies over de rechten van de verzekerde : 

  • Zijn diens aanspraken haalbaar?
  • Moet een expert aangesteld worden?
  • Is een minnelijke schikking wenselijk?
  • Moeten rechtsmiddelen zoals hoger beroep aangewend worden?

Kosten betalen :

  • De kosten met het oog op de minnelijke regelingen van een conflict bijvoorbeeld met een dading of kwijtschrift.
  • De kosten die gemaakt worden ter voorbereiding van het geding bijvoorbeeld het samenstellen van het dossier.
  • De gerechterlijke kosten, namelijk de kosten die gemaakt worden om het geschil voor de rechtbank te brengen en de erelonen van de advocaat te betalen.

 

Hoe neemt u de rechtsbijstandverzekering

In elk verzekeringscontract wordt tegenwoordig een waarborg rechtsbijstand aangeboden door de verzekeringsmaatschappij zelf.

Deze herverzekeren de rechtsbijstand dan bij gespecialiseerde rechtsbijstandmaatschappijen die al dan niet onafhankelijk werken.

 

U kan er ook voor kiezen om een apart contract rechtsbijstand af te sluiten voor al uw verzekerde risico's. In bepaalde gevallen bent u hierdoor goedkoper en vooral ruimer verzekerd.

 

Wij leggen u graag het verschil uit in waarborgen en premie

 

Neem hiervoor gerust contact op voor een afspraak.

Download
DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
Een brochure ontworpen door Assuralia ( de beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars ) betreffende de rechtsbijstandsverzekering
RECHTSBIJSTAND BROCHURE.pdf
Adobe Acrobat document 271.5 KB

TIPS BIJ EEN SCHADE

Aan de linkerzijde kan u in de subcategorie

enkele belangrijke tips bij een schade

in rechtsbijstand nalezen.