Registratie bij FSMA

BVBA HOFKENS is geregistreerd bij de FSMA als toezichthoudende

overheid onder de beroepstitel als " Verzekeringsmakelaar " onder

het FSMA nummer  : 111200 A

Raadpleging FSMA register

De raadplegingswijze van het FSMA register :

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt

bijgehouden door

de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te

vinden op

www.fsma.be 

Buitengerechtelijke klachtenregeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in de eerste instantie terecht bij ons kantoor.

 

Klachten kunnen ook ingediend worden bij :

De ombudsdienst Verzekeringen

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

 

Tel. : 02/547.58.71

Fax : 02/547.59.75

info@ombudsman.as

www.ombudsdienst.as