Hospitalisatie verzekeringen

AG INSURANCEVoor elke nieuwe aangifte van hospitalisatie hebt u 2 documenten nodig.


De AANGIFTE dient u zelf zo volledig mogelijk in te vullen.


Het MEDISCHE ATTEST dient u door uw behandelende arts te laten invullen en ondertekenen.


Beide documenten dienen ons zo spoedig mogelijk na hospitalisatie bezorgd te worden. Uiteraard mag dit ook per email :                

                        info@verzekeringenhofkens.com


Nadien kan u ons, afhankelijk van de onderschreven waarborgen, alle onkosten m.b.t. de hospitalisatie van 1 maand voor de opname tot max. 3 maanden na de hospitalisatie bezorgen.

( altijd na tussenkomst van de mutualiteit )Mochten de rechtstreekse linken naar de website van AG insurance

niet werken dan kan u de documenten hieronder ook nog downloaden.


Download
AANGIFTE DOCUMENT VOOR HOSPITALISATIE
Voor elke nieuwe hospitalisatie is een aangiftedocument nodig en een medisch getuigschrift. Hier kan u het aangiftedocument downloaden en afdrukken.
U vult dit zelf volledig en en brengt dit samen met het Medische getuigschrift binnen op kantoor of mailt dit naar info@verzekeringenhofkens.com
AG CARE AANGIFTE.pdf
Adobe Acrobat document 135.8 KB
Download
MEDISCH GETUIGSCHRIFT HOSPITALISATIE
Voor elke nieuwe aangifte hospitalisatie hebben we dit document samen het het aangifte formulier nodig.
Dit medische attest dient te worden ingevuld door uw behandelende arts en ons samen met de aangifte bezorgd te worden
medisch getuigschrift ag.pdf
Adobe Acrobat document 157.1 KB


FIDEA


Download
AANGIFTE HOSPITALISATIE & MEDISCH GETUIGSCHRIFT
Bij elke nieuwe hospitalisatie dienen deze documenten te worden ingevuld en bezorgd.
Aangifte_hospitalisatieverzekering.FIDEA
Adobe Acrobat document 41.2 KB